ProOstravu.cz

Ve vedení města prosadíme ekonomickou pomoc občanům Ostravy

Žijeme v nelehké době. Stejně jako městu a jeho městským organizacím, tak také především občanům rostou skokovým způsobem náklady na energie. V rozpočtu našeho města (což jsou peníze občanů Ostravy) najdeme prostředky, přehodnotíme priority současného vedení a prosadíme překlenovací pomoc občanům zasaženým současnou krizí. Zlevníme život občanům Ostravy.


Město nemá možnosti a pravomoci Vlády a Parlamentu ČR, jehož představitelé se tváří, stejně jako současné vedení Ostravy, že se nic neděje. Ale ono se děje. A nejvíce to pociťují rodiny s dětmi, důchodci a lidé s nižšími příjmy.

Jsme rozumná volba do nelehkých časů

Řešení, která mají smysl:

Jak toho chceme dosáhnout:

Současná nelehká doba vyžaduje zodpovědné chování a zodpovědnou práci s rozpočtem města. Město spravuje peníze občanů, a tak je k tomu potřeba s ohledem na situaci přistupovat.

Je nejvyšší čas zastavit populistické plýtvání prostředky města. Současné vedení města promrhalo stovky milionů korun za studie a projekty, na jejichž realizaci nemá dostatek prostředků a kapacit. Tyto projekty, jejichž vizualizacemi jsme zahlcováni, plní šuplíky, časem ztrácejí na aktuálnosti, a končí v koši. Zastavením, nebo odložením těchto líbivých akcí, získáme velkou část prostředků na překlenutí ekonomicky nelehkého období, které Ostravany čeká. Například zastavíme převzetí krajského mostu u Karoliny, demolici a výstavbu nového mostu za městské peníze. Dočasně zastavíme projekt výstavby koncertní haly.

Koncertní halu si Ostrava zaslouží, lze ji ale postavit za polovinu a s větší finanční spoluúčastí státu a kraje.

Značnou mezeru v příjmech města hodláme zaplnit aktivním přístupem k získávání finančních zdrojů jak z rozpočtu ČR, tak z fondů Evropské Unie.

Vykoupíme podíl francouzského SUEZ ve společnosti Ostravské vodovody a kanalizace. Nenecháme odtékat další stovky milionů z činnosti městské společnosti za správcování ostravské vody a kanalizace. Voda je dar a vydělávat na daru je nemorální.