ProOstravu.cz

Souboj primátorů

Vaši zastupitelé pro lepší Ostravu

Současná doba vyžaduje zodpovědné chování a tvrdou práci pro město. My jsme připraveni.

Ostrava-Město

Zastavíme populistické plýtvání prostředky města

Současné vedení města promrhalo stovky milionů korun za studie a projekty, na jejichž realizaci nemá dostatek prostředků a kapacit. Zastavením, nebo odložením těchto líbivých akcí, získáme velkou část prostředků na překlenutí ekonomicky nelehkého období, které Ostravany čeká.

Slezská Ostrava

Pomoc v nelehké době

Zmrazíme růst dalších poplatků a cen služeb, které poskytuje občanům Ostravy město a městské organizace

Mariánské Hory a Hulváky

Bytová politika

Budeme pokračovat ve stávajících opravách obecních domů a v rekonstrukcích bytů. V nadcházejících časech nehodláme zvyšovat cenu nájemního bydlení.

Ostrava–Jih

Pomoc občanům

Jsme připraveni aktivně se podílet na našem celoměstském programu překlenovací pomoci v době zhoršené energetickou krizí.

Ostrava–Poruba

Bezpečnost

S vedením městské policie změníme priority jejich práce – více strážníků
v rizikovějších částech obce, a to hlavně v nočních hodinách.