ProOstravu.cz

Rozvoj města

Počet obyvatel města se neustále snižuje. Hlavními příčinami jsou vedle životního prostředí, neuspokojivá bytová politika, nedostatek zajímavých pracovních pozic a stále nedostatečné studijní možnosti.

Jsme rozumná volba do nelehkých časů

Řešení, která mají smysl:

Jak toho chceme dosáhnout:

Nepokácíme vzrostlou alej stromů bez adekvátní náhrady. Nepovolíme rozšiřování komerční spalovny nebezpečných odpadů. Znečišťovatelé ovzduší zabezpečí své provozy tak, aby neohrožovaly zdraví lidí. Zintenzivníme mechanické čištění města.

Ve vytipovaných lokalitách vybudujeme ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem za pomocí dotačních peněz moderní zahrádkářské kolonie, ve kterých si budou moci občané Ostravy pěstovat vlastní ovoce a zeleninu.

Výstavba dostupných nájemních bytů je pro rozvoj města nezbytná. Současné vedení města nakupuje předražené byty od developerů. Nákup 15 bytů za 166 milionů korun, který schválili zastupitelé města na konci června, je opakem toho, jak hodláme postupovat my.
Náš lídr Petr Kajnar, v pozici primátora Ostravy, vybudoval průmyslovou zónu Hrabová, inicioval zrod Vědeckotechnologického parku v Ostravě-Porubě a také vznik a rozvoj dnešní průmyslové zóny Mošnov. Dokázal svou prací vytvořit pro Ostravu 14 000 aktivních pracovních míst. V tom chceme pokračovat.
Podpora a rozvoj a Ostravské univerzity a vysokého školství v Ostravě je možná a potřebná. Že to jde, prokázal Petr Kajnar, který z pozice primátora města nemalou měrou přispěl ke vzniku Lékařské fakulty Ostravské Univerzity.

I v ekonomicky nepříznivé době je pro nás podpora sportu prioritou. Navýšíme prostředky na podporu sportu, který je dnes podporován výrazně méně než kultura. Omezíme podporu komerčně zavedených akcí a prostředky převedeme do sportovních klubů, které se starají o naše děti a kam si chodí zasportovat nebo odpočinout naši senioři. Období získávání dotací na budování sportovišť vedení města promeškalo. Zdravý pohyb a sportovní vyžití Ostravanů je jednou z našich priorit. Proto bychom rádi dokončili něco, co jsme před lety začali a dostavěli k vodnímu areálu v Ostravě Jihu krytý aquapark.