ProOstravu.cz

Program

Slezská Ostrava

Volte č. 5

Pro občany Slezské Ostravy zařídíme vstup zdarma do ZOO a budeme požadovat řešení parkování návštěvníků ZOO před domy občanů Slezské Ostravy.

Tomáš PETŘÍK

Kandidát do zastupitelstva

1. Pomoc v nelehké době

Zmrazíme růst dalších poplatků a cen služeb, které poskytuje občanům Ostravy město a městské organizace (Dopravní podnik, SAREZA, městská divadla).

2. Pomoc slabším

Zřídíme startovací byty pro děti, které opouštějí dětský domov a pěstounskou péči ve Slezské Ostravě.
Bytový fond UMOb Slezské Ostravy cenově zpřístupníme rodinám a samoživitelům ze Slezské Ostravy.
Zpřístupníme podporované bydlení seniorům a handicapovaným ze Slezské Ostravy.
Zřídíme autobusovou linku od Revírní bratrské pokladny do Fakultní nemocnice Ostrava.

3. Bezpečnost

Městská policie patří do ulic. Především v problematických lokalitách a místech, kde ji občané potřebují. Pokutován má být hlavně vandalismus a nepořádek, nikoliv parkování. Kamera lumpa neodradí, strážník ano.

Monika MATULOVÁ

Kandidátka na starostku

4. Konec plýtvání penězi

Výrazně snížíme náklady radnice na propagaci starosty.

5. Postaráme se o naše děti

Školní družiny časově přizpůsobíme potřebám pracujících rodičů. Budeme aktivně a efektivně řešit šikanu a další patologické jevy mezi dětmi ve školách, vytvoříme jim bezpečné třídní a školní klima, aby se ve školách cítily v bezpečí a v pohodě.

Operativně dle počtu přihlášených dětí budeme navyšovat místa v mateřských školách, základních školách.

Eliška ULEHLOVÁ

Kandidátka do zastupitelstva

6. Podpora sportu

Podpoříme sportovní kluby v obvodu, dostaneme děti od počítačů ven.

7. Bankomaty

Zajistíme větší pokrytí Slezské Ostravě bankomaty.

8. Pořádek

Obnovíme veřejně prospěšné úklidové práce ve Slezské Ostravě.
Zlikvidujeme černé skládky a budeme tvrdě postihovat jejich zakladatele.

9. Kanalizace

Prosadíme dokončení kanalizace v celém městském obvodu Slezská Ostrava.

Volby budou probíhat
23. 9 a 24. 9. 2022

Znepokojuje Vás stav Slezskoostravské radnice? Teď je šance to změnit!
Rozhodnutí je na Vás, voličích.