ProOstravu.cz

Program

Ostrava–Poruba

Volte č. 6

Nechceme žádné placené zóny, žádná sdílená a placená parkovací místa, ani jinak zpoplatněné parkování.

Michal ŠÍMA

Kandidát na starostu

Postupně a systematicky přeměníme vnitrobloky na místa pro relaxaci, volný čas nebo jen oddech.

Nela FREIHERROVÁ

Kandidátka do zastupitelstva

1. Vybudujeme nová parkovací místa

Vybudujeme bezpečná monitorovaná parkoviště v dostupných vzdálenostech od lokalit, kde je situace s parkováním kritická. Pro příležitostné uživatele aut tak vznikne vhodná, obvodem dotovaná alternativa parkování a lokalitám se uleví.

2. Moderní a hlavně funkční vnitrobloky

Zvýšíme počet odpadkových košů.

3. Zastavení výstavby nové tramvajové trati Slovan-Globus

Definitivně zastavíme nesmyslný a hlavně zcela zbytečný projekt, jehož hodnota už dnes dosahuje částky přes pět miliard korun. V posledních třiceti letech nikdy nebyl vznesen požadavek zdejších občanů, že by potřebovali v této lokalitě vybudovat novou tramvajovou trať. Nynější hromadná doprava je v této lokalitě naprosto dostačující.

4. Výstavba sportovních areálů a multifunkční haly

Porubě dlouhodobě chybí multifunkční hala pro veřejnost a sportovní kluby. Prosadíme její vznik. Chceme, aby byly volně přístupné pro veřejnost také sportovní areály u škol.
Podpoříme dokončení rekonstrukce tělocvičny ZŠ Valčíka, kde již několik let nemohou žáci využívat k pohybovým aktivitám vlastní tělocvičnu.

Roman MICHALEC

Kandidát do zastupitelstva

5. Obnova stromového porostu a starost o zeleň

Společně s odborníky postupně zahájíme obměnu stávající zeleně za vhodnější do měst v rámci alergenů, množství pylu či velikosti korun stromů.

6. Myslivna – relaxační zóna

V areálu Myslivny vybudujeme dětský park a minizoo a nadále budeme tuto lokalitu chránit před urbanistickou zástavbou a rozšiřováním vědecko- technického parku tímto směrem.

7. Plnohodnotná a včasná údržba komunikací a zeleně

Zajistíme, aby oprava jednotlivých výtluků byla okamžitá a budeme vyžadovat důsledné plánování oprav, aby bylo sdružováno více prací do jedné akce.

8. Moderní a funkční technické služby

Podpoříme nákup nových strojů a nářadí za účelem zkvalitnění prací dosud prováděných technickými službami.

8. Bezpečnost

S vedením městské policie změníme priority jejich práce – více strážníků v rizikovějších částech obce, a to hlavně v nočních hodinách.

Volby budou probíhat
23. 9 a 24. 9. 2022

Znepokojuje Vás stav radnice v Ostravě-Porubě? Teď je šance to změnit!
Rozhodnutí je na Vás,voličích.