ProOstravu.cz

Program

Ostrava–Jih

Volte č. 10

Jih nesmí být noclehárnou Ostravy. Naši občané si zaslouží vše, co potřebují, na dosah – obchody a trhy, služby, kavárny a restaurace i prostředky pro relax, kulturní a sportovní vyžití.

Karel SIBINSKÝ

Kandidát na starostu

Bezpečný život a vytěsnění prodejců a uživatelů drog. To jsou hlavní priority našeho programu. Nejsou to planá předvolební hesla. Na tomto problému dlouhodobě pracujeme a přinášíme výsledky. Pojďte nám v tom pomoct.

Libuše PŘIKRYLOVÁ

Kandidátka do zastupitelstva

1. Bezpečnost

Vrátíme strážníky městské policie zpět do ulic. Především do problematických lokalit a do míst, kde ji občané potřebují. Prosadíme návrat služeben městské policie do problémových lokalit.
Reorganizace práce městské policie. Převážnou většinu náplně práce městské policie dnes tvoří pokutování řidičů za nesprávné parkování. To je potřeba změnit.
Otevřeme radnici ve věci bezpečnosti pro občany každý den, nejenom v úřední dny. Pracovníci radnic budou pravidelně, každodenně (i o nedělích a o svátcích) navštěvovat bytový fond a problematické lokality.
Důvěra a spolupráce. Občané musí vidět, že radnice má skutečný zájem jejich problémy řešit. Nabytá důvěra a spolupráce pomůže řešit problémy již u jejich zrodu. Společně to dokážeme.

2. Investice

Realizaci investic budeme plánovat efektivně a tak, aby co nejméně zatěžovaly občany.
Zasadíme se o dokončení vodního areálu na ulici Svornosti a o vybudování krytého aquaparku a plaveckého bazénu.
Podpoříme výstavbu sportovišť a volnočasových zón.
Regenerace sídlištních celků budeme realizovat etapovitě s důrazem na vyváženost potřeb občanů.

Opravy chodníků a výtluků musí být samozřejmostí.

Našim cílem je vrátit strážníky do ulic města a vytěsnit prodejce a uživatele drog. Lidé v Ostravě se musí cítit bezpečně ve dne i v noci.

Dalibor MOUKA

Kandidát do zastupitelstva

3. Parkování

Hodláme budovat bezpečná, monitorovaná parkoviště v dostupných vzdálenostech od lokalit, kde je situace s parkováním kritická. Pro příležitostné uživatele aut tak vznikne vhodná, obvodem dotovaná alternativa parkování a přetíženým lokalitám se uleví.
K budování nových parkovacích míst hodláme přistupovat aktivně a zodpovědně s vědomím, že jde o jeden z nejpalčivějších problémů, který naše občany trápí.

4. Bytová politika

Ve spolupráci s domovníky a družstvy se zasadíme o zlepšení situace na poli bezpečnosti v domech a jejich okolí.

5. Školy, školky

Budeme investovat do jejich energetické soběstačnosti v našich školách a školkách.
Přesunutí zbytečné administrativy z pedagogů na úředníky.
Podpora pořádání ozdravných pobytů a sportování v rámci otevřených hřišť.
Zajistíme dětem z našeho obvodu plavání v novém plaveckém bazénu na území obvodu.
Výrazně podpoříme práci ředitelů škol a školek na Jihu, aby mohli dětem nabízet kvalitní vzdělání za pomocí nejmodernější techniky a pomůcek.

Marek PABJAN

Kandidát do zastupitelstva

6. Technické služby

Rozšíříme počet čisticích vozů sbírajících prach na potřebný počet odpovídající významu našeho obvodu.
Pracovníky ručního čištění vybavíme odpovídajícím a slušným pracovním vybavením.
Zasadíme se o rozvoj a růst technických služeb.

7. Pomoc občanům

Jsme připraveni aktivně se podílet na našem celoměstském programu překlenovací pomoci v době zhoršené energetickou krizí.

Volby budou probíhat
23. 9 a 24. 9. 2022

Znepokojuje Vás stav radnice Ostrava-Jih? Teď je šance to změnit!
Rozhodnutí je na Vás, voličích.