ProOstravu.cz

Program

Moravská Ostrava a Přívoz

Volte č. 2

Vrátíme do ulic a především do problémových lokalit aktivní práci radnice. Zaměstnanci radnice budou každodenně navštěvovat občany a komunikovat s nimi v místě jejich bydliště. Díky vybudované důvěře se předejde mnohým problémům.

Patrik NEUWIRT

Kandidát na starostu

Zasadíme se o efektivní využití budovy bývalého Bauhausu (volnočasový prostor pro rodiny s dětmi). Rozšíříme provozní doby otevřených hřišť u našich škol a zpřístupníme je občanům obvodu.

Linda KUČEROVÁ

Kandidátka do zastupitelstva

1. Bezpečnost

Vrátíme do ulic a především do problémových lokalit aktivní práci radnice. Zaměstnanci radnice budou každodenně navštěvovat občany a komunikovat s nimi v místě jejich bydliště. Díky vybudované důvěře se předejde mnohým problémům.

Podpoříme návrat městské policie do služeben v problémových lokalitách a návrat strážníků do ulic.

2. Investice

Naší prioritou bude investovat do energetické soběstačnosti škol, školek, sportovišť.

Zasadíme se o vybudování vyprojektované sportovní haly u ZŠ Generála Píky.

Opravy chodníků a výtluků musí být samozřejmostí.

3. Životní prostředí

Obnovíme ozdravné pobyty dětí na čerstvém horském vzduchu.

Eliminujeme kácení vzrostlých alejí a samostatných stromů bez skutečně adekvátních náhrad.

Budeme aktivní a důslední ve věci porušování pravidel ze strany znečišťovatelů ovzduší.

Zahájíme pravidelná jednání se zástupci koksovny v Přívoze.

Uděláme vše proti rozšiřování spalovny nebezpečných odpadů.

Rozšíříme flotilu „prachožroutů“ a čištění ulic.

4. Doprava a parkování

Budeme koordinovat rekonstrukce komunikací tak, aby se nerozkopávaly několikrát po sobě (Přívozská, Dvořákova a další).

Rozšíříme rezidenční zóny parkování pro eliminaci zabírání parkovacích míst úředníky magistrátu a okolních institucí (Heimstaden či jiní).

Budeme prosazovat nová technologická řešení parkování, využívání dat pro efektivnější plánování využití parkovišť a řízení křižovatek.

5. Bytová politika

Budeme pokračovat ve stávajících opravách obecních domů a v rekonstrukcích bytů. V nadcházejících časech nehodláme zvyšovat cenu nájemního bydlení. K tomu se zavazujeme.

6. Život v obvodu

Snížíme počet placených politických funkcí. 

Prosadíme nový a estetický volnočasový mobiliář (lavičky, koše, houpačky, pískoviště …) O mobiliář se budeme pravidelně starat. 

Prosadíme mobilní občerstvení, toalety a víkendový program v parcích. 

Postaráme se o dostatek bezpečných laviček pro oddech seniorů.

Rozšíříme provozní doby otevřených hřišť u našich škol a zpřístupníme je občanům obvodu.

Zasadíme se o rozšíření volnočasového prostoru v oblasti Černé Louky pro rodiny s dětmi (rozšíření dětského hřiště, toalety, občerstvení …).

Zasadíme se o efektivní využití budovy bývalého Bauhausu (volnočasový prostor pro rodiny s dětmi).

Podpoříme organizování kulturních a sportovních akcí v našem obvodě.

Podpoříme náš celoměstský program budování zahrádkářských kolonií a podpory zahrádkaření.

V Komenského sadech a parku Milady Horákové zajistíme ve spolupráci se Zoo Ostrava zřízení naučné zvířecí farmy (zvířecího koutku).

Jsme připraveni se aktivně podílet na našem celoměstském programu překlenovací pomoci v době zhoršené energetickou krizí.

Volby budou probíhat
23. 9 a 24. 9. 2022

Znepokojuje Vás stav radnice v Moravské Ostravě a Přívozu? Teď je šance to změnit!

Rozhodnutí je na Vás, voličích.