ProOstravu.cz

Program

Mariánské Hory a Hulváky

Volte č. 8

Starosta zastává svůj post jen díky podpoře kriminálních živlů. Existuje i
důvodné podezření, že osm měsíců zneužíval nemocenské dávky.

Petr LUZAR

Kandidát do zastupitelstva

Na nekalosti na radnici po celou dobu poukazujeme. Jsme jedinou reálnou opozicí vůči současnému vedení radnice. Je na čase, aby místní občané dostali lepší vedení.

Daniel VACA

Kandidát na starostu

1. Odkriminalizování vedení radnice Mariánské Hory a Hulváky

Nelze spolupracovat s obžalovanými nebo obviněnými místostarosty a hájit se přitom presumpcí neviny. Vydírání, rozbíjení oken a ovlivňování veřejných zakázek na radnici nepatří.

2. Transparentnost zadávání veřejných zakázek

To, že na radnici v Mariánských Horách není vše, jak má být, upozorňujeme voliče již dlouhá léta. V našem úsilí nás již podpořila i Policie ČR, která nabyla podobného dojmu. Společně se snažíme o nápravu.

3. Zvýšení bezpečnosti občanů obvodu

Aktivně jsme vytěsňovali nepřizpůsobivé občany z tohoto obvodu, zasloužili jsme se o zásadní zlepšení stavu kolonie Červený kříž a o vystěhování problémových rodin z ubytoven na ulicích Jablonského, Výstavní a Žákovská. Pokud budeme ve vedení obvodu, tohle i nadále dokážeme.

4. Vytěsnění varen drog

Zásadně jsme potlačili množství varen a dealerů drog. Noční dohledová služba, která spolupracuje s Městskou policií, vznikla na náš podnět, který byl ve fázi před spuštěním. V tomto započatém úsilí bychom chtěli pokračovat. Dealery z obvodu vyženeme, umíme to.

5. Bytová politika

Budeme pokračovat ve stávajících opravách obecních domů a v rekonstrukcích bytů. V nadcházejících časech nehodláme zvyšovat cenu nájemního bydlení. K tomu se zavazujeme.

6. Zavádění systému centrálního zásobování teplem v obecních bytových domech

Rádi bychom koncepci čistého a komfortního vytápění obecních bytů, kterou jsme prosadili, dále realizovali. Jsme ve 21. století, topení plynovými gamaty již musí přestat.

7. Včasnou seč trávy a úklid sněhu

Pokud nasmlouvaná firma nebyla ochotna napadaný sníh nebo vzrostlou trávu dostatečně rychle odstranit, řešilo to svépomocí klidně i samotné vedení radnice. Neštítíme se manuální práce. Uklizená veřejná prostranství musí být samozřejmostí. Čistotu a pořádek v ulicích radnice nejen utváří, ale také ji po občanech musí striktně vyžadovat.

8. Rychlé opravy havarijních výtluků silnic a nerovností chodníků

Stav a rychlost řešení drobných oprav cest a chodníků je katastrofální. To se musí změnit.

9. Školství

V posledních letech se základní škola ve správě našeho obvodu postupně stala poslední alternativou, kde zapisujeme naše děti k povinné školní docházce. Raději volíme vzdálenější školy, které mají lepší pověst a prestiž. Přístup vedení školy a kvalitu výuky je nutné změnit tak, aby zde rodiče své děti opět rádi zapisovali. Musíme zvýšit prestiž základní školy Gen. Janka.

10. Více parkovacích míst

Uděláme vše pro to, aby každý mohl zaparkovat co nejblíž svému domu bez omezení. Zaparkovat musí být normální.

Volby budou probíhat
23. 9 a 24. 9. 2022

Znepokojuje Vás stav Mariánskohorské radnice? Teď je šance to změnit!
Rozhodnutí je na Vás, voličích.