ProOstravu.cz

Volby do zastupitelstva města Ostrava a městských obvodů

Volby budou probíhat
23. 9 a 24. 9. 2022

Přijdťe k volbám a dejte nám svůj hlas. Společně zlepšíme život v naši krásné Ostravě.

Kdy přijít k volbám

Tak jako všechny ostatní, i komunální volby se konají v pátek a v sobotu, většinou v následující časy:

Volby se konají v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00

Křížkování místo kroužkování

Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních. Místo kroužkování se totiž křížkuje.

Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Můžete zakřížkovat buď celou naši stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty podle svých osobních preferencí. Zakřížkovat tedy můžete současně nejen stranu, ale i kandidáty. Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva.

Pokud přidělíte křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Pokud rozdáte více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný.

Jak volit?

V těchto volbách se nekroužkuje, ale používají se křížky. Křížků jednotlivým kandidátům můžete rozdat maximálně tolik, kolik je v obecním zastupitelstvu křesel. Křížkovat můžete i celou stranu. Volit může tradičně pouze občan České republiky starší osmnácti let.

Přineste si občanský průkaz nebo cestovní pas. Od volební komise obdržíte obálku, popřípadě náhradní volební lístek. Za plentou pak lístek vyplníte podle svých preferencí a vložíte do úřední obálky. Následně ho hodíte před komisí do zapečetěné urny.

A máte hotovo! Volte koalici ČSSD a LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA