ProOstravu.cz

Program

Ostrava–město

Volte č. 10

1. Ve vedení města prosadíme ekonomickou pomoc občanům Ostravy​

Žijeme v nelehké době. Stejně jako městu a jeho městským organizacím, tak také především občanům rostou skokovým způsobem náklady na energie. V rozpočtu našeho města (což jsou peníze občanů Ostravy) najdeme prostředky, přehodnotíme priority současného vedení a prosadíme překlenovací pomoc občanům zasaženým současnou krizí. Zlevníme život občanům Ostravy.


Město nemá možnosti a pravomoci Vlády a Parlamentu ČR, jehož představitelé se tváří, stejně jako současné vedení Ostravy, že se nic neděje. Ale ono se děje. A nejvíce to pociťují rodiny s dětmi, důchodci a lidé s nižšími příjmy.

Řešení, která mají smysl:

Jak toho chceme dosáhnout:

Současná nelehká doba vyžaduje zodpovědné chování a zodpovědnou práci s rozpočtem města. Město spravuje peníze občanů, a tak je k tomu potřeba s ohledem na situaci přistupovat.

Je nejvyšší čas zastavit populistické plýtvání prostředky města. Současné vedení města promrhalo stovky milionů korun za studie a projekty, na jejichž realizaci nemá dostatek prostředků a kapacit. Tyto projekty, jejichž vizualizacemi jsme zahlcováni, plní šuplíky, časem ztrácejí na aktuálnosti, a končí v koši. Zastavením, nebo odložením těchto líbivých akcí, získáme velkou část prostředků na překlenutí ekonomicky nelehkého období, které Ostravany čeká. Například zastavíme převzetí krajského mostu u Karoliny, demolici a výstavbu nového mostu za městské peníze. Dočasně zastavíme projekt výstavby koncertní haly.

Koncertní halu si Ostrava zaslouží, lze ji ale postavit za polovinu a s větší finanční spoluúčastí státu a kraje.

Značnou mezeru v příjmech města hodláme zaplnit aktivním přístupem k získávání finančních zdrojů jak z rozpočtu ČR, tak z fondů Evropské Unie.

Vykoupíme podíl francouzského SUEZ ve společnosti Ostravské vodovody a kanalizace. Nenecháme odtékat další stovky milionů z činnosti městské společnosti za správcování ostravské vody a kanalizace. Voda je dar a vydělávat na daru je nemorální.

2. Bezpečnost​

Bezpečný život a vytěsnění prodejců a uživatelů drog. Drogy jsou dnes problémem celého města, nejenom vyloučených lokalit. Bezpečí našich rodin a dětí je naší prioritou. Na tomto dlouhodobě pracujeme a máme výsledky.

Řešení, která mají smysl:

Jak toho chceme dosáhnout:

Prosadíme návrat služeben městské policie do problémových lokalit.

70 % náplně práce městské policie dnes tvoří pokutování nesprávného parkování. To je potřeba změnit.

Pracovníci radnic budou pravidelně, každodenně (i o nedělích a svátcích) navštěvovat bytový fond a problematické lokality.

Zaměstnanci radnice budou osobně navštěvovat a komunikovat s občany, jejich zástupci, domovníky. Budou neodkladně řešit hlášené problémy. Ať již sami, nebo ve spolupráci s bezpečnostními složkami. Nabytá důvěra a spolupráce pomůže řešit problémy již u jejich zrodu.

3. Parkování

Automobil k současnému životu patří, a s ním i nutnost parkování. Je potřeba, aby s novými byty vznikala i parkovací stání nad rámec zákona, a současné parkovací plochy se stále rozšiřovaly. Jsme pro efektivní budování bezpečných cyklotras a rozvoj cyklistiky. Zároveň podporujeme ekologickou a dostupnou městskou hromadnou dopravu.

Řešení, která mají smysl:

Jak toho chceme dosáhnout:

Z Garáží Ostrava vytvoříme funkční městskou společnost, jejíž náplní bude získávání dotací a budování nových parkovacích objektů a parkovišť na území města.

Hlídání řádného parkování musí tvořit pouze deset procent nákladů na městskou policii, ve zbytku musí řešit bezpečnost občanů.

Nemalá část vlastníků vozidel používají vůz k příležitostným, nebo pouze víkendovým jízdám. Především pro ně by byla zřízena uzavřená hlídaná parkoviště s kamerovým systémem a služba drive taxi. Cílem je uvolnit místa v sídlištních celcích a hustých zástavbách, které jsou kapacitně zcela nevyhovující.

4. Rozvoj města

Počet obyvatel města se neustále snižuje. Hlavními příčinami jsou vedle životního prostředí, neuspokojivá bytová politika, nedostatek zajímavých pracovních pozic a stále nedostatečné studijní možnosti.

Řešení, která mají smysl:

Jak toho chceme dosáhnout:

Nepokácíme vzrostlou alej stromů bez adekvátní náhrady. Nepovolíme rozšiřování komerční spalovny nebezpečných odpadů. Znečišťovatelé ovzduší zabezpečí své provozy tak, aby neohrožovaly zdraví lidí. Zintenzivníme mechanické čištění města.

Ve vytipovaných lokalitách vybudujeme ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem za pomocí dotačních peněz moderní zahrádkářské kolonie, ve kterých si budou moci občané Ostravy pěstovat vlastní ovoce a zeleninu.

Výstavba dostupných nájemních bytů je pro rozvoj města nezbytná. Současné vedení města nakupuje předražené byty od developerů. Nákup 15 bytů za 166 milionů korun, který schválili zastupitelé města na konci června, je opakem toho, jak hodláme postupovat my.
Náš lídr Petr Kajnar, v pozici primátora Ostravy, vybudoval průmyslovou zónu Hrabová, inicioval zrod Vědeckotechnologického parku v Ostravě-Porubě a také vznik a rozvoj dnešní průmyslové zóny Mošnov. Dokázal svou prací vytvořit pro Ostravu 14 000 aktivních pracovních míst. V tom chceme pokračovat.
Podpora a rozvoj a Ostravské univerzity a vysokého školství v Ostravě je možná a potřebná. Že to jde, prokázal Petr Kajnar, který z pozice primátora města nemalou měrou přispěl ke vzniku Lékařské fakulty Ostravské Univerzity.

I v ekonomicky nepříznivé době je pro nás podpora sportu prioritou. Navýšíme prostředky na podporu sportu, který je dnes podporován výrazně méně než kultura. Omezíme podporu komerčně zavedených akcí a prostředky převedeme do sportovních klubů, které se starají o naše děti a kam si chodí zasportovat nebo odpočinout naši senioři. Období získávání dotací na budování sportovišť vedení města promeškalo. Zdravý pohyb a sportovní vyžití Ostravanů je jednou z našich priorit. Proto bychom rádi dokončili něco, co jsme před lety začali a dostavěli k vodnímu areálu v Ostravě Jihu krytý aquapark.

5. Voda

Ostrava má po 24 letech příležitost získat kontrolu nad zisky plynoucími ze správy a prodeje své vody. Má šanci získat kontrolu nad desítkami milionů korun, které každoročně odtékají koncernu SUEZ. Současní vládnoucí politici z hnutí ANO, ODS, PIRÁTI, KDU-ČSL a opoziční hnutí OSTRAVAK to odmítli. Nesouhlasíme s jejich rozhodnutím a uděláme vše pro to, aby zisky z vody zůstaly Ostravě. Je to naše voda! Voda je dar a s darem se nekšeftuje.

Přečtěte si náš speciál o vodě

Voda je neodmyslitelnou součástí naší přírody a přes potrubí se dostává až do našich domácností.