ProOstravu.cz

Ostrava - město

Naši kandidáti

Ostrava - město

Moravská Ostrava

Ostrava - Jih

Mariánské Hory

Vítkovice

Slezská Ostrava

Poruba

Petr
KAJNAR

Radim
PILCH

Michal
ŠÍMA

Petr
BAŠEK

Dalibor
MOUKA

Libuše
PŘIKRYLOVÁ

Tomáš
PETŘÍK

Zastavíme populistické plýtvání prostředky města

Současné vedení města promrhalo stovky milionů korun za studie a projekty, na jejichž realizaci nemá dostatek prostředků a kapacit. Zastavením, nebo odložením těchto líbivých akcí, získáme velkou část prostředků na překlenutí ekonomicky nelehkého období, které Ostravany čeká.

Podpora sportu

Sport je nejlepší prevencí pro tělo před nemocemi. Dostaňme děti od počítačů.

Za přátelství se neplatí

Zrušíme poplatek za jednoho psa v domácnosti.

Voda patří Ostravákům!

Chceme, aby Ostrava měla ve svých rukou vedle infrastruktury také veškeré peněžní toky a zisky z vody.

Reorganizace práce městské policie

Bezpečný život a vytěsnění prodejců a uživatelů drog. Drogy jsou dnes problémem celého města, nejenom vyloučených lokalit.