ProOstravu.cz

Petr KAJNAR, kandidát na primátora

Řešení, které má smysl

Chceme lepší, bezpečnou a čistou Ostravu. Chceme sociální solidaritu pro naše občany v současné nelehké době.

Vaši zastupitelé pro lepší Ostravu

Současná doba vyžaduje zodpovědné chování a tvrdou práci pro město. My jsme připraveni.
Víc, než koncertní halu potřebují nyní Ostravané snížit své životní náklady. Zajistíme pomoc občanům zasaženým současnou krizí.

Petr KAJNAR

Budeme bojovat za to, aby zisky z vody zůstaly Ostravě. Chceme získat kontrolu nad desítkami milionů, které odtékají koncernu SUEZ mimo ČR.

Libuše PŘIKRYLOVÁ

Našim cílem je vrátit strážníky do ulic města a vytěsnit prodejce a uživatele drog. Lidé v Ostravě se musí cítit bezpečně ve dne i v noci.

Dalibor MOUKA

Je potřeba, aby s novými byty vznikala i parkovací stání, a současné parkovací plochy se stále rozšiřovaly.

Michal ŠÍMA

Budování dostupného bydlení a ne luxusních bytů pro vyvolené. Výstavba dostupných nájemních bytů je pro rozvoj města nezbytná.

Monika MATULOVÁ

Podpora sportu a budování sportovišť v Ostravě. Sport je nejlepší prevencí pro tělo před nemocemi.

Petr BAŠEK

Ostrava-město

Zastavíme populistické plýtvání prostředky města

Současné vedení města promrhalo stovky milionů korun za studie a projekty, na jejichž realizaci nemá dostatek prostředků a kapacit. Zastavením, nebo odložením těchto líbivých akcí, získáme velkou část prostředků na překlenutí ekonomicky nelehkého období, které Ostravany čeká.

Slezská Ostrava

Pomoc v nelehké době

Zmrazíme růst dalších poplatků a cen služeb, které poskytuje občanům Ostravy město a městské organizace

Mariánské Hory a Hulváky

Bytová politika

Budeme pokračovat ve stávajících opravách obecních domů a v rekonstrukcích bytů. V nadcházejících časech nehodláme zvyšovat cenu nájemního bydlení.

Ostrava–Jih

Pomoc občanům

Jsme připraveni aktivně se podílet na našem celoměstském programu překlenovací pomoci v době zhoršené energetickou krizí.

Ostrava–Poruba

Bezpečnost

S vedením městské policie změníme priority jejich práce – více strážníků
v rizikovějších částech obce, a to hlavně v nočních hodinách.